• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe wyzwania polityczne
Współczesne środki masowego przekazu z pełną swoją zaczepnością oraz coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować dobre założenia pieniężne na nadchodzący rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się gruntownie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do stosownego poziomu informowania opinii publicznej, a ta często bierze własną wiedzę o rzeczywistości jedynie z tego, co ukazuje telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. To przykre, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża grupa w całej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To smutne, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.